VAKAVA-hanke pähkinänkuoressa

VAKAVA –Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihanke

Suomessa toimii useita tahoja ja hankkeita, jotka selvittelevät vajaastihyödynnettyjen kalalajien kaupallisesti kannattavaa hyödyntämistä. Nämä tahot toimivat kuitenkin enemmän tai vähemmän erillään.

VAKAVA-hankkeella luodaan verkosto, jossa tuottajat ja jalostajat sekä alan viranomaiset, kehittäjät ja tutkijat saadaan kohtaamaan. Lisäksi aiemmin toteutettujen hankkeiden ja tutkimusten tulokset ja kokemukset kootaan yhteen. Hankkeen aikana vajaastihyödynnettyjen kalojen raaka-ainevirtoja kartoitetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuskuksen hallinnoiman UUSIVU-hankkeen kanssa.

 

 

 

 

Hankkeesta nähdään olevan hyötyä kalastajille, kalanjalostajille, kalasatamille ja kuluttajille. Aluksi hyödyt kohdistuvat Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueelle, myöhemmin muuallekin Suomeen. Lopulta hankkeella voidaan nähdä myös ekologisia hyötyjä ravinteiden poistuessa vesistöistä. Lisäksi parannetaan lähikalan saatavuutta Suomalaisten ruokapöydissä.

Kohdelajeina ovat aluksi lähinnä särki, lahna ja kuore, joiden kannat Sisä-Suomen alueella ovat paikoitellen hyvinkin vahvoja. Myöhemmin toimintaa voidaan laajentaa muihinkin lajeihin.