Hankkeet ja tutkimukset


Sivustoa kootaan ja ylläpidetään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Uusivu – Uutta liiketoimintaa sivuvirroista hankkeen kanssa


Käynnissä olevia hankkeita:

Raportteja: